Naturlig livsglede

Tordenskiold Senter

Tordenskiold Senter driver Kystad helse- og velferdssenter for Trondheim Kommune. Vi ønsker å møte dagens mennesker i deres aktuelle livssituasjon. Vi gir våre brukere faglig kvalifisert hjelp og en styrket opplevelse av egen verdi, egne ressurser og et fornyet håp for fremtiden.

Kystad helse- og velferdssenter

Tordenskiold helsetjenester

Byåsen frivilligsentral

Kystad helse- og velferdssenter

Kystad sykehjem ligger i Laura Hangerås vei nr. 1 og består av 24 rom fordelt på 2 etg. Rommene er ca. 25 kvm. med eget bad. De er i utgangspunktet utstyrt med seng, nattbord, stålampe og en godstol med et lite bord. Det står selvfølgelig fritt til å møblere og pynte rommet slik man måtte ønske for å skape sin private sfære. Det er også mulig å ha tv og telefon på rommene. 

Det er 2 stuer i hver etg. hvor måltider, aktiviteter og sosialt samvær foregår. I 2. etg. er det verandaer tilknyttet stuene mens 1. etg har direkte utgang til hagen. Storstuen ligger i sokkelen. Her foregår større arrangement.​

I tillegg yter vi helse og omsorgstjenester i Laura Hangeråsv. 3. Dette er private omsorgsboliger som danner Kystadtunet borettslag. Her ytes hjemmebasert omsorg og tjenestene innvilges av Trondheim kommune. Dette betyr at pleiere fra Tordenskiold Senter hjelper deg med det du måtte trenge hjelp til, etter at dette er innvilget fra Helse- og velferdskontoret midtbyen. Hvis du trenger trygghetsalarm, er det trygghets-patruljen som betjener denne. For å komme i kontakt med helse- og velferdskontor midtbyen kan du ringe 72 54 07 28

Vi som jobber på Kystad helse- og velferdssenter har lang erfaring og høy kompetanse innen eldreomsorg.Dette gjelder både sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og pleiemedhjelpere. Vi har fokus på å skape en trygg tilværelse for våre beboere. Vi er en stabil arbeidsgruppe som du vil bli godt kjent med.

Tordenskiold helsetjenester

Tordenskiold Helsetjenester eies av stiftelsen Tordenskiold Senter som har drevet helse- og omsorgstjenester for Trondheim kommune i over 15 år. Mestring står helt sentralt i all vår virksomhet. Det er et enormt behov for å motivere, informere og veilede personer i mestring av egen helse og livssituasjon. Vi tar utgangspunkt i: 30 prosent fullfører ikke videregående opplæring, 25 prosent av disse ungdommene mottar uføretrygd før de fyller 25 år. Forskning viser at problemet blir synlig allerede i ungdomsskolen.Det er her tiltak må settes inn for å forebygge senere frafall i videregående skole. 

HELSE/KRONISKE LIDELSER
St.meld. nr. 47 (2008 - 2009). Helsetjenesten har stort fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, framfor tilbud innrettet på å mestre og redusere kronisk sykdomsutvikling. Manglende fokus fører til lengere sykemeldinger og flere over på uføretrygd. Les mer: www.tordenskioldtjenester.com

Byåsen frivilligsentral

Tordenskiold Senter eier også Byåsen frivilligsentral: http://byasen.frivilligsentral.no

Tordenskiold Senter 2017 © - Laget av digital-sikring.no