Naturlig livsglede

Om Tordenskiold Senter

Tordenskiold Senter driver Kystad helse- og velferdssenter for Trondheim Kommune. Vi ønsker å møte dagens mennesker i deres aktuelle livssituasjon. Vi gir våre brukere faglig kvalifisert hjelp og en styrket opplevelse av egen verdi, egne ressurser og et fornyet håp for fremtiden.

Våre Ansatte

Else Skjeldam

Styrer
+47 72 54 55 41

Per B. Stokke

Driftsleder
+47 72 54 55 20

Rafael Uroz Gambin

Sykepleier

Rigmor N. Bakkhaug

Hjelpepleier

Malin Hyge

Sykepleierstudent

Elin A. S. Berdahl

Hjelpepleier

Liv Anita Sand

Hjelpepleier

Karine Vinje

Sykepleier

Tove Irene Hirsh

Omsorgsarbeider

Evy Halvorsen

Hjelpepleier

Martine Sofie Bruheim

Assistent

Astrid Fagervoll

Hjelpepleier

Hege Kristin Losen

Hjelpepleier

Ove Magnus Willumsen

Assistent

Adwoa Bongmanye-Appiah

Hjelpepleier

Marte Bruheim

Sykepleier

Pia Berglund

Sykepleier

Malin S. Kleveland

Helsefagarbeider

Stine Mollan

Hjelpepleier

Mariann Dalum

Hjelpepleier

Anne Beate Skomakerstuen

Hjelpepleier

Tone Downie

Omsorgsarbeider

Helene Lunde Alvik

Sykepleierstudent

Marie Gjerdseth

Sykepleierstudent

Marita Snildalsli

Hjelpepleier

Mathias Røskaft Woldseth

Assistent

Emilie Stech

Sykepleier

Ingrid Østraat

Assistent

Bente Iren Røstad

Vernepleier

Rebecca Villanueva

Hjelpepleier

Kine Maaø

Sykepleierstudent

Gigja Hardardottir

Sykepleier

Tetiana Eik

Hjelpepleier
Tordenskiold Senter 2017 ©
- Laget av digital-sikring.no