Naturlig livsglede

Kontakt oss

Tordenskiold Senter driver Kystad helse- og velferdssenter for Trondheim Kommune. Vi ønsker å møte dagens mennesker i deres aktuelle livssituasjon. Vi gir våre brukere faglig kvalifisert hjelp og en styrket opplevelse av egen verdi, egne ressurser og et fornyet håp for fremtiden.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Her finner dere oss

Tordenskiold Senter 2017 ©
- Laget av digital-sikring.no