Naturlig livsglede

Tordenskiold Senter

Tordenskiold Senter driver Kystad helse- og velferdssenter for Trondheim Kommune. Vi ønsker å møte dagens mennesker i deres aktuelle livssituasjon. Vi gir våre brukere faglig kvalifisert hjelp og en styrket opplevelse av egen verdi, egne ressurser og et fornyet håp for fremtiden.

Les mer om hva vi tilbyr her